söndag 14 december 2014

Från Karlskrona till London och Stockholm

Frida Charlotta Sundberg Syster till Frans August Sundberg

Enlig husförhörslängderna i Stockholm så är hon född 1876. Flyttar in till Stockholm 1899 .Är då skriven som piga hos familjen Nils Svanström, bohållare. Bosatt på Kaptensgatan 12. Sedan står hon skraiven på Mäster Samuelsgatan 18, hos med.dr Per Otto Ulmgren åren 1900 till 1903. Blir sedan piga hos Bengt Ingeström, civilingenjör på Grevgatan 5 1903-1904. 1904-1906 skriven som piga på Sibyllegatan 11. Åren 1907-1908 Karlaplan 10. Åren 1908-1918 tjänarinna på Lilla Vatugatan 14, hos med. dr Karl Flensburg.Från 1918 är hon hemsköterska och bosatt på Karlavägen 48. Bor hos familjen målaremästare  Gustaf och Frida Tidlund åren 1918-1920 Frid är syster till hennes svägerska Hilda Karlsdotter. 1920-1923 så bor hennes brorsdotter Ebba Sofia Ingeborg Sundberg också hos denna familj. 1920-1921 så är hon skriven i diplomathäftet Rote 1 Storkyrkoroten Fredsgatan 13,  som tjänarina hos Kungliga sekreteraren R Sager. Följer med hans familj till London. Sagerska huset är numera Sveriges statsminister officiella residens. 1924-1926 skriven på Biblioteksgatan 29.

 Sagerska huset eller Sagerska palatset, är en byggnad uppförd av diplomaten Robert Sager som privatpalats under flera ombyggnader i slutet av 1800-talet på Strömgatan 18 i Stockholm. Huset beboddes av medlemmar av släkten Sager fram till 1988 och var då det sista bebodda privatpalatset i Stockholms innerstad. Det förvärvades därefter av staten och är sedan våren 1995 Sveriges statsministers officiella residens. Huset förvaltas av Statens fastighetsverk.

Byggherren Carl Daniel Robert Sager, född 1850, var diplomat, hovman och politiker. Hans far, brukspatronen för Ryfors bruk, dog redan 1858 och medan Robert Sager beslöt sig att ägna sig åt diplomatbanan överlät han åt den yngre brodern Edvard Sager att förvalta godset. Efter avslutade studier inleddes diplomatkarriären som attaché i Paris 1874. 1887 utnämndes han till legationssekreterare i Sankt Petersburg. Han hade däremellan hunnit bli kammarherre hos kung Oskar II] En livskris ledde till att han blev katolik, och därmed var hans politiska karriär bruten och han begärde avsked. 1888 ingick han äktenskap med Marie Moltke-Huitfeldt, som var dotter till Danmarks minister i Paris och liksom Sager katolik. Paret delade sin tid mellan Ryfors, Paris och Sagers bostad i Stockholm. Året därpå föddes sonen Leo. Svärföräldrarna var förfärade över parets påvra Stockholmsbostad och erbjöd i utbyte mot barndomshemmet Ryfors ett grannslott till deras egendom Glorup samt en påvlig adelstitel. Sager lät sig inte lockas utan satte istället igång ett omfattande ombyggnadsarbete för att förvandla Stockolmsbostaden till ett respektabelt privatpalats.

1880 hade Robert och Edvard Sager köpt fastigheten nr. 2 i kvarteret Lejonet, där den senare snart löstes ut varvid Robert stod som ensam ägare. Huset på tomten var en 1700-talsbyggnad i två våningar och sju fönsteraxlar bred toppat av ett triangelformat gavelfält med hjulekerfönster. År 1883 inlämnade Sager ett ombyggnadsförslag där fönstren på andra våningen drogs ned till gesimsen och försågs med smidesräcken. Inspirationen var här fransk och Sager hade under sin Paristid bedrivit studier i arkitektur hos arkitekten Jean René Pierre Litoux. En flygel uppfördes på gården också.

Efter att det angränsande Adelswärdska huset stod färdigt 1890 lät myndigheterna Sager förstå att han måste bygga på sitt hus. Detta då det i allt för stor utsträckning genom sin låga höjd bröt med de omgivande byggnaderna. 1893 lämnade Sager in nya ritningar till byggnadsnämnden. Litoux hade utformat förlagan som sedan bearbetats av Sager själv. Huset byggdes på med en våning och fick sin nuvarande stil med drag av fransk renässans och höga mansardtak, som ett parisiskt hôtel particulier. Entréporten höjdes till två våningar och ovanför denna placerades ett centralt burspråk. Ombyggnaden fullföljdes aldrig helt enligt planerna och 1899 fick arkitekten Gustaf Lindgren ansvaret för utformandet av gårdsfasaderna och nya gårdsutrymmen. Samtidigt flyttades husets entréer till sidoflankerna istället för i mittaxeln. En ny huvudtrappa skapades i det som tidigare varit planerat som galleri. 1901 kunde byggnaden slutbesiktigas.

Efter Robert Sagers död 1919 ärvdes huset av enda barnet Leo. När han dog 1948, utan bröstarvingar, testamenterades huset till Katolska kyrkan med förbehållet att hustrun Vera skulle få bo kvar till sin död. Sagerska huset var det sista bebodda privatpalatset i Stockholms innerstad då Vera Sager dog 1988. Bortsett från rivningar av köks- och stallbyggnader på gården, för att lämna plats för UD:s arkivbyggnad, hade få moderniseringar skett under åren och katolska kyrkan bjöd då ut fastigheten för försäljning, varvid den köptes av staten för 45,5 miljoner kronor i syfte att omvandlas till permanent statsministerbostad  till följd av mordet på Olof Palme 1986.


 

Min morfars farfar och farmor

V:9 mf ff
KARL Edvard Sundberg (41013).
Född 1827-10-14 i Karlskrona Amiralitetsförs (K) Död 1889-10-12 i Karlskrona stadsförs (K) Dödsorsak: Lungsot.  Kronorepslagare. (Barn IV:5, Far VI:17, Mor VI:18)
Gift med efterföljande ana.

Barn:

Sofia Karolina Sundberg (41135). Född 1850-10-23 i Karlskrona stadsförs (K). Död 1922-11-07 i Karlskrona stadsförs (K). Fick 13 barn med sin make Johan August Olsson, vaktkonstapel.
 
 Hildegard Amanda Sundberg (41257). Född 1852-02-18 i Karlskrona stadsförs (K). Död 1856.
 
Axel Leonard Sundberg (41346). Född 1852-02-20 i Karlskrona stadsförs (K). Död 1859-12-04 i Karlskrona tyska (K).
 
 Lovisa Oskaria Sundberg (41468). Född 1853-12-01 i Karlskrona stadsförs (K). Död 1855-04-02 i Karlskrona stadsförs (K).
 
 Otto Julius Sundberg (41568). Järnarbetare. Född 1855-07-11 i Karlskrona stadsförs (K). Post 1713884 Sundberg N:o 123, Otto  Julius 1. cl. sjöm. Vapensmed f. 1855 i Karlskrona (Blekinge län,  Blekinge) Ogift man, ensam i familjen 1:st Eldare och handtverks Komp: a / Fast stam: Karlskrona amiralitetsförs (Blekinge län, Blekinge) Födelseort i källan: Carlskrona
 
 Lovisa Ulrika Sundberg (8623). Född 1857-08-16 i Karlskrona tyska  (K). Post 1327527 Sundberg, Lovisa Ulrika f. 1857 i Karlskrona (Blekinge län, Blekinge) h. Gift kvinna, mor i familjen Södra qvarteret N:o 386 Kalmar stadsförs (Kalmar län, Småland) Fick fyra barn med sin make skomakaren Aron Melin
 
 Karl Axel Eduard Sundberg (8619). Modelssnickare. Född 1860-10-04 i Karlskrona stadsförs (K). Död efter 1933. är fd förman när hustrun avlider 1933 1900= Quarter 1:50 Karlskrona stadsförs (Blekinge län, Blekinge) Fick två barn med sin hustru Anna Olivia Gustafsson. 

 FRANS August Sundberg (39469). (Se IV:5).
 
Charlotta Fredrika Sundberg (8624). Född 1870-09-19 i Karlskrona stadsförs (K). Döpt 1870-09-28 i Karlskrona stadsförs (K). Död  1951-08-12 i Frimärksvägen 15, Enskede, Stockholm.: Titel:Tjänarinna, kockerska.


V:10 mf fm

Född 1827-07-28 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Död 1909-03-01 i Karlskrona stadsförs (K) Dödsorsak: cancer ventriculi magsäckscanser. 19:nde Qvarteret Karlskrona stadsförs
(Barn IV:5, Far VI:19, Mor VI:20)

Gift med föregående ana.
Faddrar var kronotimmermannen Nils Rosendahl och hans hustru Dorothea Charlotta.

Min Farmors morfar och mormor

V:7 fm mf
ANDERS Larsson Gren (66616).
Född 1815-12-22 i Bötebo, Nässjö (F) Döpt 1815-12-23 i Bötebo, Nässjö (F) Död 1855-02-17 i Ormaryd, Norra Solberga (F) Torpare.

Flyttade 1834 från Bötebo, Nässjö (F) till Granslund, Nässjö. Flyttar därifrån till Solberga den 29/10 1836. Gifter sig 1842. Bosatte sig efter giftermålet på Ribbingsnäs säteri. Flyttade 1844 till torpet Nilstorp under Ärkhults ägor i Norra Solberga, där han blev torpare.Från och med samma år är makarna "på socken" Smeden Anders Larsson Gren bodde i början av 1850-talet inhyses hos familjen Nils Holm i stugan Örebro. Grens hustru Brita Jonsdotter, och de hade två barn, så det måste ha varit trångt i stugan. Vid sockenstämman den 30 maj 1851 anmäldes famljen som husvill, men de skulle få bo kvar i Örebro mot villkor att fattigvården betalade halva hushyran eller 2 Rdr 32 sk Banco. Mot detta beslut protesterade jordägaren i Ormaryd, då Gren inte hade något kontrakt till rätten att bo här. Fattigvårdsstyrelsen fick då i uppdrag att antingen hyra en bostad eller låta uppföra en stuga åt familjen. Man bestämde sig för det sistnämnda alternativet, och stugan byggdes strax söder om stugan Örebro samt fick namnet Smedstugan. Familjen flyttade in här 1852, men lyckan bistod dem inte länge. År 1855 avled Anders Gren av tärsot, 39 år gammal. I februari 1857 dog 14 åriga dottern Anna Lena i hjärnfeber, och i augusti samma år blev änkan Brita sjuk i lunginflammation och dog 42 år gammal. Torpet ändrade sedan namn till Fridhem. (Barn IV:4, Far VI:13, Mor VI:14)

 Gift 1842-01-21 i Barkeryd (F) med efterföljande ana.

 Barn:
 Anna Helena Gren (66639). Född 1842-03-27 i Barkeryd (F) Döpt 1842-03-29 i Ribbingsnäs, Barkeryd (F). Död     1857-08-10 i Smedstugan, Norra Solberga (F). Dog av hjärnfeber. Sockenbarn.

Johanna Sofia Gren (66672). Född 1845-10-24 i Norra Solberga (F).

Karolina Gren (66682). Född 1847-09-23 i Norra Solberga (F). Utflyttad 1857 från Näs. Inflyttad 1857. Karolina Gren var på 1850-talet skriven som fosterdotter hos Lars Gustaf Pettersson i Björkelund, Näs. Sockenbarn, Flyttar till Jönköping 1871-10-01 nr 21.
 
 Karl August Gren (66693). Född 1850-07-25 i Norra Solberga (F). Död 1853-12-07 i Norra Solberga (F). Död av slag efter kikhosta 3 år gammal.
 
 MARIA Charlotta Gren (66470). Född 1853-05-11 i Smedstugan, Norra Solberga (F). Död 1926-02-14 i Hult (F). (Se IV:4).

V:8 fm mm
BRITTA Jonsdotter (66626).
 Född 1815-02-08 i Bäckafall, Nässjö (F)  Döpt 1815-02-10. Död 1857-08-10 i Ormaryd, Norra Solberga (F) Dog på Smedstugan under Ormaryd i Norra Solberga. Födde 2 år efter makens död Anna Lovisa.

1)Bosatt: till 1832 Nässjö (F)

2) Bosatt: från 1832 till 1834 Barkeryd (F), Törsbo

3) Piga Bosatt: från 1834 till 1835 Barkeryd (F), Ekefall

4) Piga Bosatt: från 1835 Norra Sandsjö (F)

5) Bosatt: till 1837 Almesåkra (F)

6) Bosatt: från 1837 till 1841 Barkeryd (F), Ribbingsnäs

7) Piga Bosatt: från 1841 till 1842 Barkeryd (F), Spånarp

8) Bosatt: 1842-03 Barkeryd (F), Spånarp

9) Död: 1857-08-10 Norra Solberga (F), Ormaryd Fattighjon, Lunginflammation Brita Jonsdotter. Enka efter Anders Gren från Smedstugan af Ormaryd. Född i Nässjö 8/2 15. Enka 17/2 55. Haft i giftet 5 barn, deraf 3 lefva, den äldsta, en flicka född 29/9 47. Såsom enka fått ett oäkta barn, Anna Lovisa, född 26/6 57 i Solberga.Barnafadren har sjelf gifvit sig till känna vara Schaktmannen Niklas Slätt f.d. grenadier från Ryssby i Kronobergs Län. Hon hann ej blifva absolverad.
(Barn IV:4, Far VI:15, Mor VI:16)

Gift 1842-01-21 i Barkeryd (F) med föregående ana.

Utom äktenskap med Niklas Slättt (94049). Grenadiär och schatkman. Född 1798 i Rydaholm.
Barn:
Anna Lovisa Niklasdotter (66705). Född 1857-06-26 i Smedstugan, Norra Solberga (F). Död 1857-10-13 i Smedstugan, Norra Solberga (F).  

 


Farfars morfar och mormor


V:3 ff mf

JOHANNES Jonsson (71043).
Född 1801-05-04 i Linneberg, Asby (E). Död 1857-09-06 i Lida, Västra Ryd (E). Dödsorsak: Bråck.
(Barn IV:2, Far VI:5, Mor VI:6)

 1/8 mantal Damarp, Flisby. 1825 flyttade till Wästorp i Akseryd där Johannes blev rusthållare och

fjärdingsman.  ¶ Dombok småprotokoll § 5 1 nov 1841 Under anhållan om lagfart inlämnades ett så lydande köpebref: Jag Johannes Andersson tillika med min hustru Maja Stina Svensdotters goda ja och samtycke upplåtit och försålt vårt ägande hemman en åttondedels mantal Skattefrälse Lida, till
Rusthållaren Johannes Jonsson och dess hustru Maria Christina Andersdotter i Västorp och Askeryds socken  1843 flyttade han till Lida i Västra Ryd där var han skriven för en 1/2 mantal.  1843 - 1871 ½ mtl Lida

 Gift 1824-12-31 i Askeryd (F) med efterföljande ana.
Barn:
Anna Katarina Johansdotter (71048). Född 1825-08-31 i Damparp, Flisby (F) Till Nord Amerika 1850 Anlände till Boston 2 juli 1850 med Minerva

Maria Kristina Johansdotter (71049). Född 1827-11-05 i Askeryd (F).
Gift 1852 Flyttar till Nord Amerika med familj 1869

Anders Gustaf Johansson (71050). Född 1831-02-09 i Askeryd (F).

Johan Leonard Johansson (71051). Arrendator i Lida, Västra Ryd. Född 1833-09-28 i Askeryd (F). Flyttar till  Nord Amerika 12/2 1869

Eva Charlotta Johansdotter (71053). Född 1837-10-15 i Askeryd (F).Flyttar till Eksjö 1867-04-

LOVISA Sofia (Lena) Johansdotter (71029). Född 1841-03-10 i Västorp,  skeryd (F) (Se IV:2).

Carolina Johanna Johansdotter (71054). Född 1845-02-03 i Västra Ryd (E). Död 1923-01-28 i Förnäs södergård (E).

Carl Edvard Johansson (71055). Född 1848-02-23 i Västra Ryd (E).


 
V:4 ff mm
Född 1806-09-29 iGifvarp, Flisby (F)  Döpt 1806-09-29 i Flisby. Död 1883-05-27 i Östra Oroen, Askeryd (F) Begravd 1883-06-06 i Askeryd (E). Flyttade som änka 1871-11-13 till dottern Lena
Sofia på Västra Oroen i Askeryd. Benämnd Fattig i Husförhörslängden1871-91 Dog 76 år 7 månader 28 dagar gammal i Östra Oroen, Askeryd (E). (Barn IV:2, Far VI:7, Mor VI:8)
Gift 1824-12-31 i Askeryd (F) med föregående ana.
 Maria föds i Gifvarp i Flisby. Hennes föräldrar har flyttat dit från Eksjö. Hon har en äldre bror som dör i slag redan när Maria är ett år gammal. Hennes pappa dör när hon är cirka 4 år. Modern gifter om sig med bonden Anders Persson och de flyttar till hans gård i Askeryd. Hon får inga mer syskon. Hon gifter sig 1824 och då bosätter hon sig med sin make på gården Damarp i Flisby. På den gården som hennes fader ägde vid sin död. Hennes make dör vi 51 års ålder och Maria får då ta hand om gården och barnen själv. Hon bor som änka från 1871 hos sin dotter Lena Sofia i Västra Oroen. Hon skrivs då som fattig i husförhörslängden. Dör vid 76 års ålder.Faddrar vid hennes dop är Carl Börjesson och Anna Greta Jansdotter i Gifvarp och Jan Andersson och Anna Sara Svensdotter i Grinbo,

Min morfars far och mor

IV:5 mf f

Underofficerskopral
Född 1864-11-03 i Karlskrona stadsförs (K) Död 1946-03-13 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Döptes den 11 december 1864 av Pastorsadjunkt Wallin. Faddrar var Fru (Frk) Karolina Karlsson och smedsänkan Elin Karlsson. 1880 är han inskriven på Karlskrona Skepps­gosse­skola. 1897 är han Underofficerscopral 5:e Matros Komp. a / Fast stam: Karlskrona amiralitetsförs
(Barn III:3, Far V:9, Mor V:10)

 Gift med efterföljande ana.

Barn:
Gösta Severius Sundberg (39713). Målare. Född 1895-10-22 i Karlskrona stadsförs (K). Död 1983-11-19 i Karlskrona stadsförs (K). Dog barnlös. Kyrkvaktmästare i Tyska kyrkan i Karlskrona.

AXEL Edvard Sundberg (39102). (Se III:3).

Ebba Sofie Ingeborg Sundberg (39813). Född 1899-11-10 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Död 1969-04-29 i Stockholm. Begravd 1969-05-22 i Norra begravningsplatsen, Stockholm (AB).

Frans Oskar Sundberg (39947). Snickarmästare. Född 1902-12-04 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Död 1978-12-30 i Vantör, Stockholm (AB). Begravd 1979-04-04 i Skogskyrkogården, Stockholm (AB). Dog barnlös. Har lagt intarsian på dörrarna till bibliotekets hörsal i Västerås och en vägg i drätselkammarnes sessionssal i Stadshuset i     Västerås.

Elsa Viktoria Sundberg (40068). Född 1905-04-26 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Död 1967-05-30 i Hudiksvall (X). Dog barnlös.

Erik Vilhelm Sundberg (40190). Sjökapten. Född 1906-12-05 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Död 1995-02-22 i Karlskrona stadsförs (K). Han arbetade bl a Barbara Huttons lustyacht.

Tyra Ulrika Sundberg (40312). Född 1908-09-12 i Karlskrona Amiralitetsförs (K). Död 1987-04-08 i Västra Skrävlinge (M).
 

IV:6 mf m

Född 1868-12-02 i Ballasjö, Fridlevstad (K)  Död 1932-04-23 i Karlskrona Amiralitetsförs (K)  Dödsorsak: lunginflamation. Född i Spetsamåla. Faddrar  Arrendator Peter Håkansson och hans hustru Christina Nilsdotter,  Sjunnemåla.(Barn III:3, Far V:11, Mor V:12)

 

Momors mor och far

IV:7 mm f

FRITJOF Axel Salquist (40445). Född 1876-03-23 i Sunnersberg (R) Död 1968-07-03 i Stockholm, Enskede fs (AB). Begravd 1968-07-22 i Skogskyrkogården, Stockholm (AB). Droskägare.  (Barn III:4, Far V:13, Mor V:14)

Gift 1903-12-20 med efterföljande ana.
Brn:
Ebba Margareta GRETA Salquist  (Se III:4).

Axel Fritiof Salquist (43601). Född 1903-07-09 i Maria Magdalena (AB). Död 1904-05-01 i Maria Magdalena (AB).

Svea Axelina Salquist (40812). Född 1904-10-06 i Maria Magdalena (AB). Död 1976-08-03 i Enskede, Stockholm. Begravd 1976-08-30 i Skogskyrkogården, Stockholm (AB). Affärsanställd.

Astrid Salquist (40901). Född 1908 i Maria Magdalena (AB).

 

IV:8 mm m
SELMA Lovisa Andersdotter (40556). Född 1879-12-25 i Stora Uringe, Grödinge (AB). Död 1972-03-06 i Stockholm, Enskedefs (AB). Begravd 1972-03-17 i Skogskyrkogården, Stockholm (AB).  Bageriarbeterska.  (Barn III:4, Far V:15, Mor V:16)

 

Farfars farfar och Farfars farmor

V:1 ff ff
Bonde.
Född 1813-06-21 i Flisby (F) Döpt 1813-06-23. Död 1891-12-18 i Västra Oroen, Askeryd (F) Begravd 1891-12-27 i Askeryd (F).
Dog av urinstämma vid en ålder av 78 år l .5 månader och 27 dagar. Var ägare till 1/16 mantal Västra Oroen Var vid sin död undantagsman på gården Västra Oroen. Enligt Eksjötidning lördagen den 7 februari 1885 så var Lars Peter gode man vid Landtmäteriförrättningen i Askeryds socken tillsammans med Carl Johan Johansson i Lönhult Lilleg, Sven Johan Johnsson i Lutarp.
(Barn IV:1, Far VI:1, Mor VI:2)

Gift 1836-12-28 i Askeryd (F) med efterföljande ana.
Barn:
Maria Christina Susanna Larsdotter (71038). Född 1838-06-25 i Västra Oroen, Askeryd (F) Döpt 1838-06-26. Utvandrade till Nord Amerika.
 
NN Larsson (57801). Född 1838-06-25 i Västra Oroen, Askeryd (F) Dödfödd tvilling
 
JOHANNES August Gotthard Larsson (71028). (Se IV:1).

V:2 ff fm
MARIA Christina Karlsdotter
(71037). Född 1797-08-30 i Redeby Mellangård, Askeryd (F) Döpt 1797-09-08 i Askeryd
(F). Död 1873-04-05 i Västra Oroen, Askeryd (F) Dödsorsak: Bröstsjukdom. Begravd 1897-04-24 i Askeryd(F). Född kl 3 em
I hfl äger kusinen Carl Pet Johansson i Redby en del i Västra Oroen och hennes son Johan August Gotthard äger 1/32 delar avdenna gård. (Barn IV:1, Far VI:3, Mor VI:4)

 Gift 1:o 1815-12-29 i Askeryd (F) med Anders Andersson
(56945). Byggmästare o kyrkvärd. Född 1782-10-25 i Eksjö (F) Död 1835-04-28 i Västra Oroen, Askeryd (F). Dödsorsak: Förkylning. Begravd 1835-05-10 i Askeryd (F). Gift år 1816 med d.v
Kyrkvärdens dotter Maja St. Carlsdotter". Han Hemmansägare Mjölnare i V Oron, Bruden Kyrkvärden Carl Svenssons dotter i Redeby. Lyst den 12, 19,26 November

 Gift 2:o 1836-12-28 i Askeryd (F) med föregående ana.